Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych


Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych


Do pobrania >Próg dochodu brutto
na członka rodziny pracownika Szkoły Podstawowej nr 31
w związku z wnioskiem o dofinansowanieform świadczeń z ZFŚS


Do pobrania >Tabela dopuszczalnych wydatków na pomoc finansowo - rzeczową


Do pobrania >Tabela dopłat z funduszu dot. dofinansowania wycieczek szkolnych


Do pobrania >Wniosek o udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowo-rzeczowej z ZFŚS


Do pobrania >Wniosek o przyznanie dofinansowania biletów do kina, teatru lub inne imprezy kulturalne z ZFŚS


Do pobrania >Wniosek o udzielenie pożyczki z ZFŚS na cele mieszkaniowe


Do pobrania >Umowa w sprawie pożyczki z ZFŚS


Do pobrania >Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach


Do pobrania >Oświadczenie wnioskodawcy o wypoczynku


Do pobrania >