Stołówka - budynek D

<

Godziny wydawania obiadów od 28. 03. 22 r.
Godz. 11.30 - 11.50 pierwsza przerwa obiadowa
kl. I - III
Godz. 12.00
Kl. „0” i świetlica
Godz. 12.35 – 12.55 druga przerwa obiadowa
Kl. IV - VIII

Opłaty za obiady wnosi się w okresach miesięcznych z góry od dnia 20-ego do dnia 28-ego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym następuje korzystanie z posiłków.

Wpłacać za obiady należy tylko w wyznaczonym terminie wyłącznie przelewem na konto szkoły po uprzednim sprawdzeniu kwoty do zapłaty.

95 1020 4900 0000 8002 3084 7789

Szkoła Podstawowa nr 31 w Gdyni

ul. Chylońska 227 81-007 Gdynia

Przy wpłacie na konto bankowe szkoły należy podać informacje:

imię i nazwisko ucznia, numer obiadowy oraz miesiąc, którego dotyczy wpłata.

Wpłata powinna być dokonana w takim terminie, aby była już na koncie szkoły do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten, na który kupowany jest obiad. Wpłaty dokonane po tym termnie będą zwracane na rachunek wpłacającego.

Uwaga: Nieobecności na obiadach należy przynajmniej dzień wcześniej zgłaszać (mailowo lub sms-em)- tylko zgłoszone nieobecności podlegają zwrotowi.
Telefon: (58) 78-211-51, (58) 78-211-52 w. 43 lub 41.

Zgodnie z Regulaminem stołówki szkolnej z obiadów mogą korzystać osoby, które uiściły opłatę za obiady.

REGULAMIN STOŁÓWKI

 • Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez kuchnię szkolną dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 • Obiady wydawane są w godzinach 10.50 - 12.50 z zachowaniem obowiązującego harmonogramu.
 • Podczas wydawania obiadów w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.
 • W stołówce należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa związanych ze spożywaniem posiłków.
 • Przed okienkiem, w którym wydaje się obiady, obowiązuje kolejka w jednym szeregu.
 • Podczas spożywania obiadu nie należy prowadzić głośnych rozmów, biegać po sali lub prezentować innych niestosownych zachowań.
 • Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka.
 • W stołówce obowiązuje zakaz żucia gumy.
 • Z obiadów korzysta tylko osoba, która ma opłacone posiłki.
 • Opłaty z tytułu kosztów żywienia należy wnosić w wyznaczonych terminach.
 • W przypadku planowanej nieobecności w szkole należy wcześniej zgłosić ten fakt mailowo lub telefonicznie.
 • W stołówce wywieszony jest jadłospis na dany tydzień.
 • Wszyscy korzystający ze stołówki szkolnej powinni dbać o ład i porządek na niej.
 • Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać pozbawione prawa do korzystania z obiadów.


Używamy cookies w celach funkcjonalnych, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny oraz w celu tworzenia anonimowych statystyk serwisu. Jeżeli nie blokujesz plików cookies, to zgadzasz się na ich używanie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Polityka Prywatności   
ZAMKNIJ