Logopeda

Widok na ścianę z narysowanym Bolkiem i Lolkiem

W SP nr 31 diagnozą i terapią logopedyczną zajmuje się pani Grażyna Dułak. Rokrocznie na przełomie września i października przeprowadza diagnozę przesiewową w klasach zerowych.

Ze względu na ograniczoną ilość godzin pani Dułak może zająć się jedynie częścią uczniów potrzebujących opieki logopedycznej.

Gabinet logopedy w nowej odsłonie. Odświeżony, odmalowany, zaprzyjaźniony z Bolkiem i Lolkiem.