Dokumenty szkolne

ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZNIA


Do pobraniaPROCEDURA ZWALNIANIA UCZNIA Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


Do pobrania
PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


Do pobrania


PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI ORAZ EGZEKWOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO


Do pobrania


PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATÓW LEGITYMACJI SZKOLNEJ, KARTY ROWEROWEJ, KARTY MOTOROWEROWEJ I DUPLIKATÓW ŚWIADECTWA SZKOLNEGO


Do pobrania
WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU KARTY ROWEROWEJ


Do pobrania
PODANIE O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ


Do pobrania
WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA SP NR 31


Do pobrania
NR KONTA DO WNIESIENIA OPŁATY ZA DUPLIKAT LEGITYMACJI I DUPLIKAT ŚWIADECTWA:


28 1020 4900 0000 8902 3084 7778


REGULAMIN OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SP NR 31 W GDYNI


Do pobrania


STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31


Do pobrania