Procedury bezpieczeństwa


Procedura na wypadek zagrożenia COVID – 19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzeniania się choroby w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdyni


Do pobrania >



PROCEDURY REAGOWANIA W PRZYPADKU ZAGROŻEŃ


Procedury reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych w Szkole Podstawowej nr 31 im. Synów Pułku w Gdyni


Do pobrania >



OSOBY I INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE RODZICÓW