Aktualności
Rada Rodziców informuje, iż w niedługim czasie postawione zostaną w części toalet dziewczęcych, wyczekiwane i jakże potrzebne kosze na śmieci, zakupione jeszcze przez poprzednią Radę Rodziców.