Przetargi

Ogłoszenie o zamówieniu

„Sukcesywne dostawy artykułów żywnościowych na potrzeby kuchni” na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 31 w Gdyni ul. Chylońska 227

Ogłoszenie

13. 12. 2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Wersja nr 4
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09. 12. 2021
nr 2021/BZP 00005324/04/P

Plan

09. 12. 2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy wymiany kanalizacji na terenie SP nr 31 w Gdyni ul. Chylońska 227

Wybór oferty

18. 08. 2021 r.

Wybór oferty

Dotyczy zorganizowania dwóch Festynów Dzielnicowych w dniach 21. 08. 2021 r. i 04. 09. 2021 r. w godzinach 11:00 - 18:00 dla mieszkańców dzielnicy Cisowa.

Wybór oferty

17. 08. 2021 r.

Ogłoszenie nr 5/BO/2021

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 31 81-007 Gdynia ul. Chylońska 227 w związku z realizacją Projektów Obywatelskich dla dzielnicy Gdynia Cisowa oraz zasadami zachowania racjonalności i efektywności ogłasza postepowanie na usługi społeczne zgodnie ze specyfikacją zawartą w Ogłoszeniu i zaprasza do złożenia oferty.

Ogłoszenie

Załącznik do ogłoszenia

11. 08. 2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane „Wykonanie decyzji ppoż, w tym instalacji oddymiania” na terenie Szkoły Podstawowej nr 31 w Gdyni ul. Chylońska 227

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

10. 08. 2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane „Wymiana kanalizacji sanitarnej” na terenie Szkoły Podstawowej nr 31 w Gdyni ul. Chylońska 227

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

03. 08. 2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane „Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem” na terenie Szkoły Podstawowej nr 31 w Gdyni ul. Chylońska 227

Ogłoszenie

Specyfikacja Warunków Zamówienia

02. 08. 2021 r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Wersja nr3
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31. 05. 2021
nr 2021/BZP 00005324/03/P

Plan

01. 06. 2021 r.