Przetargi

Wybór ofertyDot. zorganizowania Festynu z okazji Dnia Dziecka w dniu 25. 06. 2021 r. w godz. 11:00 – 18:00 dla uczniów szkoły i dzieci z Dzielnicy Cisowa (nieodpłatnie dla wszystkich uczestników Festynu).

Do pobrania

11. 06. 2021 r.


Wybór ofertyDot. realizacji zadania obejmującego Międzypokoleniowy Projektu w zakresie wycieczek, warsztatów poprawiających pamięć i zajęć gimnastycznych dla seniorów 55+ mieszkańców Dzielnicy Cisowa.

Do pobrania

11. 06. 2021 r.


OGŁOSZENIE nr 4 / BO / 2021Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 31 81-007 Gdynia ul. Chylońska 227 w związku z realizacją Projektów Obywatelskich dla dzielnicy Gdynia Cisowa oraz zasadami zachowania racjonalności i efektywności ogłasza postępowanie na usługi społeczne.
Zamówienie dot. realizacji zadania obejmującego Międzypokoleniowy Projektu w zakresie wycieczek, warsztatów poprawiających pamięć i zajęć gimnastycznych dla seniorów 55+ mieszkańców Dzielnicy Cisowa.

Ogłoszenie

Załącznik do ogłoszenia

01. 06. 2021 r.


OGŁOSZENIE nr 3 / BO / 2021Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 31 81-007 Gdynia ul. Chylońska 227 w związku z realizacją Projektów Obywatelskich dla dzielnicy Gdynia Cisowa oraz zasadami zachowania racjonalności i efektywności ogłasza postępowanie na usługi społeczne.
Zamówienie dot. zorganizowania Festynu z okazji Dnia Dziecka w dniu 25. 06. 2021 r. w godz. 11:00 – 18:00 dla uczniów szkoły i dzieci z Dzielnicy Cisowa (nieodpłatnie dla wszystkich uczestników Festynu).

Ogłoszenie

Załącznik do ogłoszenia

01. 06. 2021 r.


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021
Wersja nr3
Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 31.05.2021 nr 2021/BZP 00005324/03/PPlan

01. 06. 2021 r.


NotatkaPrzedmiot zamówienia: przeprowadzenie Warsztatów Piłkarskich – ŻÓŁTO NIEBIESKA CISOWA dla dzieci w związku z realizacją Projektów Obywatelskich 2020 dla dzielnicy Cisowa.

Notatka

12. 05. 2021 r.


NotatkaPrzedmiot zamówienia: przeprowadzenie LIGI PIŁKARSKIEJ DLA DZIELNICY dla mieszkańców dzielnicy Gdynia Cisowa w związku z realizacją Projektów Obywatelskich 2020 dla dzielnicy Gdynia Cisowa.

Notatka

12. 05. 2021 r.


OGŁOSZENIE nr 2 / BO / 2021Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 31 w Gdyni ul. Chylońska 227 w związku z realizacją Projektów Obywatelskich 2020 dla dzielnicy Cisowa oraz zachowania zasady racjonalności i efektywności, ogłasza postępowanie na usługi społeczne zgodnie z poniższą specyfikacją:
KOD CPV: 80000000-4
Realizacja zadania: przeprowadzenie Warsztatów Piłkarskich – ŻÓŁTO NIEBIESKA CISOWA dla dzieci w związku z realizacją Projektów Obywatelskich 2020 dla dzielnicy Cisowa.

Ogłoszenie (*.pdf)
Ogłoszenie (*.doc)

04. 05. 2021 r.


OGŁOSZENIE nr 1 / BO / 2021Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 31 w Gdyni ul. Chylońska 227 w związku z realizacją Projektów Obywatelskich 2020 dla dzielnicy Cisowa oraz zachowania zasady racjonalności i efektywności, ogłasza postępowanie na usługi społeczne zgodnie z poniższą specyfikacją:
KOD CPV: 79952100-3
Realizacja zadania: przeprowadzenie LIGI PIŁKARSKIEJ DLA DZIELNICY dla mieszkańców dzielnicy Gdynia Cisowa w związku z realizacją Projektów Obywatelskich 2020 dla dzielnicy Gdynia Cisowa.

Ogłoszenie (*.pdf)
Ogłoszenie (*.doc)

04. 05. 2021 r.


Wybór ofertyDotyczy: Wykonanie Dokumentacji Technicznej (wielobranżowego projektu budowlano - wykonawczego) na "Remont (modernizację) sali gimnastycznej i zaplecza sali gimnastycznej oraz wymianę kanalizacji sanitarnej w budynkach A, B i C na terenie Szkoły Podstawowej nr 31 w Gdyni, ul, Chylońska 227".

Notatka

21. 04. 2021 r.


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznegoRaport

25. 03. 2021 r.


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021Plan

04. 02. 2021 r.