Dni wolne od zajęć dydaktycznych14 pażdziernika 2020 r.
21 i 22 grudnia 2020 r.
25, 26 i 27 maja 2021 r. (egzamin ósmoklasisty)
2, 4 i 7 czerwca 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe 1 lutego - 14 lutego 2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna 1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.