Aktualności

Informacja dotycząca zajęć opiekuńczych dla dzieci
z klas I - III


Zajęcia opiekuńcze dla dzieci z klas I - III zgłoszonych poprzez wcześniejsze ankiety rozpoczynają się w poniedziałek 25 maja.

WAŻNE!
Nauczyciele i rodzice muszą zapoznać się z Procedurami na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu i rozprzestrzenianiu się choroby w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdyni.

Załącznik z oświadczeniami można pobrać i wydrukować ze strony szkoły lub w formie papierowej z przedsionka dyżurki szkoły.

Szkoła nie zapewnia dzieciom obiadów. Rodzic musi dać dziecku napój w oryginalnej butelce i prowiant w jednorazowym opakowaniu (woreczek, folia, papier).

Dyrekcja

Procedura >

Załącznik nr 1 do procedury >


List wiceprezydenta Bartoszewicza do rodziców >

21. 05. 2020 r.

Informacja dotyczące konsultacji dla klas VIII


Od 25 maja konsultacje dla klas VIII będą się odbywały w poniedziałki i środy według harmonogramu przekazanego wychowawcom i uczniom.
Nauczyciele, uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z Procedurą na wypadek zagrożenia COVID-19 podczas konsultacji w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdyni i jej przestrzegania.
WAŻNE!
Bez pisemnego oświadczenia - załącznik nr 1 do procedury (o zapoznaniu się z procedurą, zgoda na pomiar temperatury ciała, o stanie zdrowia dziecka) uczniowie nie będą wpuszczani do szkoły. Załącznik z oświadczeniami można pobrać i wydrukować ze strony szkoły lub w formie papierowej z przedsionka dyżurki szkoły.
Dyrekcja

Procedura >

Załącznik nr 1 do procedury >

21. 05. 2020 r.

Bezpieczna Szkoła krokodylka Tirka - konkurs plastyczny


Szanowni Państwo,
6 maja obchodziliśmy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Święto ustanowione z inicjatywy Komisji Europejskiej ma zwrócić uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, skłonić do poprawy nawyków, zachowań podczas jazdy – zadbać o bezpieczeństwo m.in. pieszych, rowerzystów czy motocyklistów, którzy w zderzeniu z pojazdem narażeni są na poważne niebezpieczeństwo.

Więcej >

Regulamin konkursu

Załącznik do regulaminu

20. 05. 2020 r.

Informacja dotycząca wpłat za obiady

20. 05. 2020 r.

Konkurs międzyszkolny dla klas 0-3


Uczniowie z naszej szkoły biorą udział w konkursie międzyszkolnym "Mam tę moc", prosimy o głosowanie. Łapka w górę!
Wystarczy polubić film na youtube.

Głosuj na Vanessę Szarafin

Głosuj na Andrzeja Danielewicza

Głosuj na Dominikę Janikowską

19. 05. 2020 r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW klas 1-3


Do dnia 19 maja 2020 do godz. 13:00 należy wyrazić chęć zgłoszenia dziecka do swojej klasy 1-3 SP na zajęcia opiekuńcze poprzez wypełnienie ankiety w załączniku i odesłanie jej na adres e-mailowy: sp31@sp31gdynia.pl lub wypełnioną wrzucić do KARTONU z nazwą: ankiety do kl. 1-3."

Ankieta

18. 05. 2020 r.

Informacja dla rodziców/uczniów dotycząca przetwarzania danych osobowych w czasie prowadzenia zajęć edukacyjnych zdalnieWięcej >

18. 05. 2020 r.

Kangur matematyczny 2020


W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach konkurs Kangur 2020 zostanie przeprowadzony drogą internetową (w godzinach popołudniowych) za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

Więcej >

17. 05. 2020 r.

Rekrutacja uzupełniająca klasy "0"


Drodzy Rodzice,
rekrutacja uzupełniająca do o/przedszkolnych rozpoczyna się od 18 maja i trwa do 22 maja. Wnioski wraz z załącznikami prosimy wrzucać do skrzynki "WNIOSKI DO ZERÓWKI".
Wnioski są do pobrania w przedsionku szkoły i na stronie szkoły - zakładka "Rekrutacja".

Rekrutacja

15. 05. 2020 r.

Międzyszkolny Konkursu Internetowy „MAM TĘ MOC”
dla klas 0 - III


Więcej

15. 05. 2020 r.

DO REKRUTACJI DO KLAS I


Drodzy Rodzice, przypominamy, że składają Państwo do kl. I SP:
- ZGŁOSZENIE wraz z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 DO ZGŁOSZENIA (o zamieszkaniu) - w przypadku dzieci z rejonu szkoły;
- WNIOSEK wraz z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 DO WNIOSKU - w przypadku dzieci spoza rejonu szkoły.
Wszystkie informacje i procedury są na stronie naszej szkoły - zakładka "Rekrutacja".

15. 05. 2020 r.

INFORMACJA DLA RODZICÓW O/PRZEDSZKOLNYCH


Do dnia 13 maja 2020 do godz. 14:00 należy wyrazić chęć zgłoszenia dziecka do swojej grupy zerowej poprzez wypełnienie ankiety w załączniku i odesłanie jej na adres e-mailowy: sp31@sp31gdynia.pl lub wypełnioną wrzucić do KARTONU w przedsionku szkoły z nazwą: ankiety do zerówek.

Ankieta
Pismo do rodziców

12. 05. 2020 r.

Pomoc dla Ugandy


Pomoc finansowa już dotarła do Gladys Mirembe i jej małych podopiecznych.

Więcej

11. 05. 2020 r.

"Jesteśmy odtwórcami - odtwarzamy obrazy wybitnych malarzy"


To tytuł zdalnych zajęć plastycznych w klasach 4 - 7, które zaproponowała Pani Dorota Kucharska.

Więcej

09. 05. 2020 r.

Pomoc dla Ugandy


Uczniowie z klasy 4 A oraz 5 D, by sprawić uśmiech na twarzach swych przyjaciół z Ugandy, przesłali zdjęcia swych pupili. Pani Gladys Mirembe pokaże je dzieciom.

Więcej

07. 05. 2020 r.

Sukces


Laureaci konkursu "MAŁE DZIECI NIE CHCĄ ŚMIECI". W kategorii klas II Kacper Ossowski II miejsce. W kategorii klas III Dominika Janikowska wyróżnienie.👏👏👏👏👏. Bardzo się cieszymy!!!!

05. 05. 2020 r.

Pomoc finansowa dla dzieci z Able Nursery School w Ugandzie


Face To Face, Ul. Góry Chełmskiej 44/9 44-100 Gliwice PKO Inteligo 50102055581111122371000057 z dopiskiem Gladys Uganda
To szybszy sposób dla tych, którzy chcą wspomóc dzieci z Ugandy, z którymi mamy lekcje online.
Pani Anna Hora Lis, założycielka programu Face to Face with the World, przekaże wpłacone kwoty i opubilkuje liste darczyńców na stronie Face to Face.
Inny sposób to przez Western Union lub TransferVise. Western Union - można nadać w każdym oddziale bankowym od ręki.

04. 05. 2020 r.