Dzisiaj jest 
        
PRZETARGI, OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie nr 547136-N-2019 z dnia 2019-05-14 r.

Budowa placu zabaw, boiska do gry w piłkę nożną oraz bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 31 przy ul. Chylońskiej 227 w Gdyni na podstawie i zgodnie z Projektem Budowlano Wykonawczym

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Ogłoszenie o otwarciu ofert EZP nr 4-REM-2019


 

ZAPYTANIE - ODPOWIEDŻ 1 dotyczące: przetargu na „Budowę placu zabaw, boiska
do gry w piłkę nożną oraz bieżni lekkoatletycznej terenie Szkoły Podstawowej nr 31
przy ul. Chylońskiej 227 w Gdyni”:


Załącznik nr 1 do odpowiedzi - Zestaw pomiaru czasu


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane


 

Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia.pdf

 

SIWZ


 

Załącznik nr 1 - Formularz oferty


 

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia


 

Załącznik nr 4 - Umowa


 

Załącznik nr 5 - Wykaz wykonanych robót budowlanych


 

Załącznik nr 6 - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia


 

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy odnośnie grupy kapitałowej


 

Załącznik nr 8 - Oświadczenie zobowiązanie podmiotu


 

Załącznik nr 9 - PBW OPIS Chylońska (bieżnia, boisko, plac zabaw)


 

Załącznik nr 10 - PBW Chylońska (bieżnia i plac zabaw) rys.1 inwentaryzacja


 

Załącznik nr 11 - PBW Chylońska (bieżnia i plac zabaw) rys.2 zagospodarowanie


 

Załącznik nr 12 - PBW Chylońska (bieżnia i plac zabaw) rys.3 bieżnia


 

Załącznik nr 13 - PBW Chylońska (bieżnia i plac zabaw) rys.4 boisko


 

Załącznik nr 14 - PBW Chylońska (bieżnia i plac zabaw) rys.5 poliuretan


 

Załącznik nr 15 - PBW Chylońska (bieżnia i plac zabaw) rys.6 zeskocznia


 

Załacznik nr 16 - PBW Chylońska (bieżnia i plac zabaw) rys.7 plac zabaw


 

Załącznik nr 17 - PBW Chylońska (bieżnia i plac zabaw) rys.8 tyrolka


 

Załącznik nr 18 - PBW Chylońska (bieżnia i plac zabaw) rys.9 fundament


 

Załącznik nr 19 - PBW Chylońska (bieżnia i plac zabaw) rys.10 nawieszchnia piaskowa


 

Załącznik nr 20 - PBW Chylońska (bieżnia i plac zabaw) rys.11 kostka


 

Załącznik nr 21 - PBW Chylońska (bieżnia i plac zabaw) rys.12 tablica


 

Załącznik nr 22 - ST Chylońska 227 SP 31 plac zabaw i boisko z bieżnią


 

Załącznik nr 23 - Przedmiar Chylońska plac zabaw i boisko z bieżnią