Dzisiaj jest 
        

Rada Rodziców


 

W skład Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 31 wchodzą:

PRZEWODNICZĄCA
Katarzyna Wantke (IV c)

SKARBNIK
Katarzyna Protasiuk (VIIc)

SEKRETARZ
Beata Miler (IIIa gimnazjum)

CZŁONKOWIE RADY
Bożena Konrad (IIIa)
Łukasz Stencel (VIIb)
Paweł Korycki (VIa)
Justyna Krzyżkowiak (VIb)

 

Wszelkie sugestie oraz skargi prosimy kierować pod numer tel. 602 359 414 – Przewodnicząca.

e-mail: sp31gdynia@gmail.com

 

Dyżury Rady Rodziców


Dyżur Skarbnika w wyznaczone dni w pokoju nr 10 D w dniach:

21. 12. 2018 r. (piątek) 8.45 - 9.45
25. 01. 2019 r. (piątek) 8.45 - 9.45

oraz

po zebraniach klasowych w pokoju nr 10 D
22. 11. 2018 r. (czwartek) godz. 18.45 - 19.15
19. 12. 2018 r. (środa) godz. 17.00 - 18.15

Wpłat można dokonywać na konto bankowe Rady Rodziców,
podając w tytule wpłaty: klasę i nazwisko wychowawcy.
Numer konta 28 1320 1120 7500 0899 2000 0001 Bank Pocztowy S.A.

 

W czwartek 22. 11. 2018 r. będzie dodatkowe pół godziny na wpłaty ponieważ jest dodatkowy dyżur Rady Rodziców w godz.17.30-18.00 oraz 18.45-19.15.

 

ZESTAWIENIE WPłAT NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Do pobrania

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31
ZA ROK SZKOLNY 2017/2018
na dzień 18. 04. 2016 r.

Do pobrania

 

 

Dzięki wsparciu i pomocy finansowej Rady Rodziców możemy cały czas dokonalić naszą szkołę i uatrakcyjniać proces nauczania uczniów. Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze na nagrody i dyplomy dla dzieci biorące udział w konkursach, pomoce dydaktyczne czy wydatki okolicznościowe. W ciągu ostatnich kilku lat sfinansowała wiele ważnych zakupów, dzięki którym uczenie stało się przyjemniejsze nie tylko dla uczniów, ale również nauczycieli.
Są to:


  2009/2010
 • Sala komputerowa klas IV-VI


 • 2010/2011
 • Tablica multimedialna


 • 2011/2012
 • Sala komputerowa klas I-III


 • 2012/2013
 • Urządzenie ksero


 • 2013/2014
 • Modernizacja i zakup komputerów do biblioteki szkolnej


 • 2014/2015
 • Montaż tablic i rzutników multimedialnych.


 • 2015/2016
 • Zakup szafek szkolnych dla kl. IV - VI.
 • Zakup komputerów i monitorów do sali informatycznej kl. IV - VI.
 • Konserwacja oraz naprawa instalacji w salach komputerowych 12A (kl. IV-VI, gimnazjum) oraz sali 5B.


2016/2017
 • Oganizacja festynu z okazji Dnia Dziecka


 • 2017/2018
 • Zakup kserokopiarki na rzecz szkoły

 •  

  SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9
  ZA ROK SZKOLNY 2016/2017

  Do pobrania

   

  ZESTAWIENIE WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9
  ZA ROK SZKOLNY 2016/2017

  Do pobrania