Dzisiaj jest 
        
LOGOPEDIA

 

 

W SP nr 31 diagnozą i terapią logopedyczną zajmuje się pani Grażyna Dułak.
Rok rocznie na przełomie września i października przeprowadza diagnozę przesiewową w klasach zerowych.

 

Ze względu na ograniczoną ilość godzin pani Dułak może zająć się jedynie częścią uczniów potrzebujących opieki logopedycznej.

Godziny pracy
(gabinet 15 B)

mgr Grażyna Dułak

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1.
terapia
terapia
---
---
terapia
2.
terapia
konsultacje
---
---
terapia
3.
---
---
---
---
---
4.
---
---
---
---
---
5.
terapia
---
terapia
terapia
terapia
6.
---
---
---
terapia
---

 

 

Możliwość skontaktowania się z logopedą we wtorki 8.55 – 9.40 (logopeda w 15 B lub w pokoju nauczycielskim w budynku A).

 

 

Publikacja "Zaburzenia emocjonalne a zaburzenia rozwoju mowy"