Dzisiaj jest 
        
REKRUTACJA 


 


 

Informacja dotycząca rekrutacji z Urzędu Miasta Gdynia

Do pobrania


 

Szkoła Podstawowa nr 31 w Gdyni ogłasza terminy rekrutacji do oddziałów
przedszkolnych (5-cio i 6-cio latki - elektronicznie), do klas 1 oraz do oddziałów sportowych w klasach 4 (piłka ręczna dziewcząt, piłka nożna chłopców).
Zasady rekrutacji do poszczególnych klas zostaną ogłoszone w najbliższym terminie.

Do pobrania


 


Załączniki oraz szczegóły będą wkrótce.


REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

Rekrutacja do Oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 31 w Gdyni

Do pobrania


 

Potwierdzenie woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej

Do pobrania


REKRUTACJA DO KLAS I

 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 31 w Gdyni w sprawie zasad i terminów rekrutacji kandydatów do Szkoły Podstawowej nr 31 w Gdyni na rok szkolny 2019/2020

Do pobrania


Zasady rekrutacji kandydatów do klasy I Szkoły Podstawowej nr 31 w Gdyni w roku szkolnym 2019/2020

Do pobrania


Zgłoszenie kandydata do rejonowej szkoły podstawowej

Do pobrania


Wniosek o przyjęcie ucznia do pierwszej klasy szkoły podstawowej

Do pobrania


Oświadczenie rodzica kandydata do klasy I szkoły podstawowej

Do pobrania


Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o zamieszkaniu dziecka i rodzica w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 31

Do pobrania


 

REKRUTACJA DO KLAS 4 - ODDZIAŁY SPORTOWE


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 31 w Gdyni w sprawie zasad i terminów rekrutacji kandydatów do Szkoły Podstawowej nr 31 w Gdyni na rok szkolny 2019/2020

Do pobrania


Zasady rekrutacji kandydatów do klasy I Szkoły Podstawowej nr 31 w Gdyni w roku szkolnym 2019/2020

Do pobrania


Wniosek o przyjęcie ucznia do oddziały sportowego w klasie czwartej w szkole podstawowej

Do pobrania


Oświadczenie Rodzica kandydata do oddziału sportowego szkoły podstawowej

Do pobrania


Deklaracja zgody rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego w szkole podstawowej

Do pobrania