Zapisy do świetlicy

KARTA ZGŁOSZENIOWA

Do pobrania

REGULAMIN ŚWIETLICY

Do pobrania

SYSTEM KONSEKWENCJI OBOWIĄZUJĄCY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ WYNIKAJĄCYCH Z ŁAMANIA PRZEZ UCZNIÓW NORM I ZASAD POSTĘPOWANIA

Do pobrania