Zapisy do świetlicy

KARTA ZGŁOSZENIOWA


Do pobrania


REGULAMIN ŚWIETLICY


Do pobrania


SYSTEM KONSEKWENCJI OBOWIĄZUJĄCY W ŚWIETLICY SZKOLNEJ WYNIKAJĄCYCH Z ŁAMANIA PRZEZ UCZNIÓW NORM I ZASAD POSTĘPOWANIA


Do pobrania