Organizacja dnia


Ramowy rozkład dnia w naszej świetlicy:  6.30 -  9.00

Zajęcia integracyjne w sali. Przygotowanie do wyjścia na lekcje.

  9.00 - 11.00

Zajęcia zorganizowane w sali (rozwijanie mowy i myślenia, zajęcia plastyczno-techniczne, gry i zabawy dydaktyczne, umuzykalnianie, gry i zabawy ruchowe).

11.00 - 13.00

Przygotowanie do obiadu. Obiad. Odpoczynek bierny.

13.00 - 15.00

1. Zabawy ruchowe na boisku szkolnym, placu zabaw. Spacer rekreacyjny.
2. Zajęcia zorganizowane w sali.

15.00 - 16.00

Odrabianie lekcji. Zabawy wyciszające.

16.00 - 17.00

Zajęcia dowolne. Czynności porządkowe.