Strona główna Szkoła Podstawowa nr 31 Gimnazjum nr 12 dyrekcja ZS nr 9 sekretariat pedagog, psycholog terapia logopedia opieka medyczna ¶wietlica stołówka biblioteka kalendarium rekrutacja do gimnazjum informacje dla rodziców osi±gnięcia sportowe publikacje nauczycieli linki baza noclegowa przetargi

ŚWIETLICA SZKOLNA
rok szkolny 2007/2008

Świetlica szkolna ma swoje szczególne zadanie oraz wielkie możliwości oddziaływania na dzieci. Stwarzając warunki swobodnego, indywidualnego rozwoju, zaspokaja potrzeby: emocjonalne, poczucia bezpieczeństwa, komunikowania i aktywności.

  

Nasza gromadka

Działania podejmowane w naszej świetlicy polegają na rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów, organizacji życia kulturalnego, sportu i rekreacji, działalności opiekuńczej na rzecz dziecka. Ważnym zadaniem jest stwarzanie wychowankom odpowiednich warunków do odrabiania prac domowych, wdrażania do samodzielności i systematyczności.
Wewnętrzne życie świetlicy normuje regulamin opracowany przez kierownika świetlicy i zatwierdzony przez dyrektora szkoły (patrz rok szkolny 2006/2007).

  

Mali artyści

W zajęciach uczestniczą dzieci z różnych klas i grup wiekowych (0 - III). Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 do 17.00. Wychowawcami są: Lidia Kopica, Iwona Sikora, Iwona Stępień oraz kierownik Violetta Suwała. Zajęcia w świetlicy odbywają się zgodnie z rocznym planem pracy opiekuńczo-wychowawczej przyjętym na bieżący rok szkolny.

  

  

Bawimy się i pracujemy

Działania naszej świetlicy:
Zorganizowano następujące konkursy plastyczne:
* konkurs w plenerze na temat Barwy jesieni,(rysunek kolorową kredą po asfalcie)

  

Ogłoszenie wyników konkursu

* konkurs W krainie baśni - prace wychowanków wyeksponowano na holu głównym szkoły

  

Dzieci brały udział w międzyszkolnych konkursach plastycznych organizowanych na terenie Trójmiasta:
* Zwierzęta pluszowe - nasi przyjaciele organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sopocie. Nasza świetlica oraz uczennica Alicja Reda z klasy III e otrzymała wyróżnienie.

* Niezwykły dom św. Mikołaja organizowany przez Szkołę Podstawową nr 40 w Gdyni.

Zaprezentowano na holu głównym szkoły następujące wystawy: Złota jesień, Szaruga jesienna oraz Tradycje świąteczne.
Na bieżąco eksponowano nowe wytwory plastyczne dzieci, którymi przystrajano sale w świetlicy, korytarze.

  

  

W trakcie zajęć wykorzystywano technologię informacyjną i komunikacyjną - praca przy komputerze, oglądanie filmów edukacyjnych, słuchanie muzyki, bajek.
W listopadzie panie przygotowały zajęcia otwarte Wieczór Andrzejkowy połąsczony z zabawą przy muzyce.

  

W świetlicy zorganizowalismy również uroczystości z udziałem rodziców, opiekunów i bliskich naszych wychowanków.

W listopadzie odbył się III Festiwal Piosenki Śpiewać każdy może z udziałem rodziców i nauczycieli.

  

  

  

Młodzi wykonawcy

  

Jury                                        Nasza publiczność

  

Laureaci festiwalu

Wszyscy uczestnicy

Nowy Rok 2008 powitaliśmy Jasełkami bożonarodzeniowymi dla rodziców i bliskich powiązanymi z uroczystością z okazji Dnia Babci i Dziadka.

  

  

  

  

Galeria zdjęć

W bieżącym, jak i w ubiegłym roku szkolnym świetlica uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom. Zajęcia odbywaj± się w każdy wtorek o godzinie 14.30. Serdecznie zapraszamy !!!

W pierwszym semestrze świetlica zaczęła współpracować ze Szkolnym Kołem CARITAS prowadzonym przez p. Rewolińską. Uczennice z gimnazjum chętnie uczestniczą w zabawach integracyjnych, zajęciach plastycznych, odrabianiu lekcji i innych działaniach pomagając młodszym kolegom i koleżankom.


Opracowała
Violetta Suwała