Strona główna Szkoła Podstawowa nr 31 Gimnazjum nr 12 dyrekcja ZS nr 9 sekretariat pedagog, psycholog logopedia opieka medyczna ¶wietlica stołówka biblioteka kalendarium rekrutacja do gimnazjum informacje dla rodziców osi±gnięcia sportowe publikacje nauczycieli linki baza noclegowa przetargi

ŚWIETLICA SZKOLNA
rok szkolny 2006/2007

CZYNNA OD 7:00 DO 17:00
(od poniedziałku do piątku)

Świetlica szkolna jest specyficznym miejscem na terenie szkoły, które wspomaga i uzupełnia funkcje rodziny oraz pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływania wychowawczego, poczynań dydaktycznych. Do świetlicy mogą uczęszczać dzieci z klas 0-III.

  

Głównym zadaniem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom opieki wychowawczej, poczucia bezpieczeństwa, stworzenie odpowiednich warunków do zabawy i rekreacji, dbałość o ich rozwój fizyczny, zdrowie i higienę psychiczną, budzenie i rozwijanie twórczych zainteresowań i zamiłowań, a także wdrażanie do uczestnictwa w podstawowych formach życia kulturalnego.

  

Świetlica pracuje zgodnie z planem pracy przyjętym na bieżący rok szkolny. W pierwszym semestrze zajęcia odbywające się w świetlicy prowadziły panie: Lidia Kopica, Hanna Staniecka, Iwona Sikora oraz kierownik Violetta Suwała.
Panie organizują różne formy zajęć: gry i zabawy ruchowe, zręcznościowe, sportowe, towarzysko-rozrywkowe, gry umysłowe, zajęcia plastyczne, umuzykalniające, czytelnictwo, pogadanki, konkursy, inscenizacje. Podczas pobytu w świetlicy dzieci korzystają z obiadów w stołówce szkolnej.

  

Od września dla dzieci przebywających w świetlicy zorganizowano kilka konkursów plastycznych przyczyniających się do rozwijania inwencji twórczej i wyobraźni plastycznej:
* konkurs w plenerze na temat Jesień w lesie,

  

  

* konkurs Osobliwości naszej miejscowości dotyczący edukacji regionalnej.

Wychowankowie świetlicy brali udział w międzyszkolnych konkursach plastycznych organizowanych na terenie Trójmiasta:
* konkurs Barwy jesieni zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 23 w Gdyni. Wyróżnienie otrzymała Angelika Konsoulieva.

* konkurs Bożonarodzeniowy blask gwiazdy zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 10 w Gdyni.
  Wyróżnienie otrzymała Kornelia Lis.
* konkurs Mój bajkowy bohater przygotowany przez świetlicę przy Szkole Podstawowej nr 34 z Oddziałami Integracyjnymi w Gdyni.
  Osiągnięcia naszych dzieci: II miejsce Marta Brzuchalska oraz 2 wyróżnienia Paulina Zatorska i Mateusz Śledzikowski.
* wojewódzki konkurs plastyczny Moja droga do szkoły zorganizowany przez Pałac Młodzieży w Gdańsku, Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego oraz Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Wychowankowie z dużym zaangażowaniem przygotowywali się i brali udział w II Festiwalu Piosenki Śpiewać każdy może organizowanym w świetlicy szkolnej z udziałem rodziców i nauczycieli.

  

  

  

  

W listopadzie odbył się w świetlicy Wieczór andrzejkowy. Panie, aby stworzyć szczególną atmosferę przygotowały ciekawe wróżby i specjalne zabawy. Uczniowie aktywnie brali udział w zajęciach.

  

  

  

Tradycyjnie w styczniu dzieci z nauczycielkami świetlicy przygotowały jasełka bożonarodzeniowe dla rodziców i bliskich połączone z uroczystością z okazji Dnia Babci i Dziadka.

  

  

W okresie karnawału w świetlicy odbył się bal, w którym uczestniczyły zarówno dzieci, nauczyciele jak i rodzice. Panie przygotowały wiele atrakcji: konkurs tańca, zabawy ruchowe, wybór królowej i króla balu oraz prezentacja najciekawszego przebrania.

  

  

  

  

  

  

Przygotowano i wyeksponowano na holu głównym szkoły następujące wystawy prac naszych podopiecznych:
* Rodzina i ja - w ramach edukacji regionalnej
* Cisowa, dzielnica w której mieszkam - edukacja regionalna

* Osobliwości naszej miejscowości - prace z konkursu plastycznego

* Dary jesieni i Aniołki - wystawy prac z masy solnej.

W bieżącym roku szkolnym świetlica włączyła się do ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom. Celem podejmowanych działań jest tworzenie wokół dzieci, ale i z ich udziałem sympatycznej atmosfery kontaktu z książką, wyrabianie już od najmłodszych lat potrzeby obcowania ze słowem drukowanym, pogłębianie więzi między dzieckiem a dorosłymi, którzy jednocześnie dają przykład jak można wartościowo spędzić wolny czas.

Zajęcia odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 15.00.
Zapraszamy do uczestnictwa!!!


Opracowała
Violetta Suwała