Rekrutacja

Doradztwo zawodowe dla młodzieży w formie zdalnej!


Oferta

p

Rekrutacja kl. "0", kl. 1 i kl. 4 - o/sportowe


Wnioski/zgłoszenia rekrutacyjne rodzice składają mailowo w formie skanów lub zdjęć aby ograniczyć konieczność osobistego stawienia się w szkole. Wnioski/ Zgłoszenia dostępne są na stronie szkoły. Dla niezinformatyzowanych w tygodniu w godzinach 8-15, przy wejściu do szkoły będzie wystawiona skrzynka/pojemnik, do którego rodzice będą mogli wrzucać w zamkniętych kopertach wnioski/zgłoszenia o przyjęcie dzieci do szkoły - na kopercie proszę umieścić tytuł: WNIOSEK/ZGŁOSZENIE DO KLASY ....... (napisać do której klasy).
Rodzic może pobrać wniosek papierowy do wypełnienia (- będą dostępne przy wejściu do szkoły). Terminy rekrutacji

p

Nabór do klasy IV sportowej - piłka nożna


Druk >

p

Nabór do klasy IV sportowej - dziewczęta


Druk >

p

Nabór do klasy IV sportowej - piłka nożna


Druk >

p

Komunikat


Rodzic ma możliwość elektronicznie w systemie, logując się na swoje konto potwierdzić wolę zapisu dziecka lub skan/zdjęcie na adres mail przedszkola/szkoły; komunikat w tej sprawie jest także umieszczony na stronie rekrutacyjnej. W załączeniu druk potwierdzenia woli. Druk >

p

Zapisy do klas I

P

Zapisy do oddziału przedszkolnego

P

W związku ze specyficzną sytuacją i zagrożeniem epidemiologicznym oraz zaleceniami Ministerstwa Zdrowia Dzień Otwarty naszej szkoły zaplanowany na dzień 7 marca zostaje odwołany i prawdopodobnie odbędzie się w innym terminie. Zajęcia adaptacyjne dla grup zerowych również odbędą się w innym terminie. Za utrudnienia przepraszamy.

P


P


Rekrutacja do odziałów przedszkolnych w SP nr 31


Zasady rekrutacji
Klauzula informacyjna


Klauzula informacyjna


REKRUTACJA DO ODZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH


Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni


Kryteria naboruREKRUTACJA DO KLASY I I DO KLASY IV ODDZIAŁ SPORTOWY


Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdyni


Kryteria naboru