Dzisiaj jest          


PLAN LEKCJI
rok szkolny 2016/2017

aktualny od 2 września 2016 r.

KLASY VI


VI A
VI B
VI C

P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K

1. WYCH. FIZ. --- HISTORIA 10 PRZYRODA 21
2. WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 23 J. POLSKI 3
3. MATEMATYKA 23 PRZYRODA 21B J. POLSKI 3
4. PRZYRODA 21 J. POLSKI 38 MATEMATYKA 29
5. RELIGIA 37 J. POLSKI 38 ZAJ. TECH 5B
6. J. POLSKI 15 MUZYKA 3F J. ANG.
ZAJ. KOMP.
36
12
7. J. ANG. 17 ----------- --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C

W
T
O
R
E
K

1. J. POLSKI 38 MATEMATYKA 23 J. POLSKI 3
2. PRZYRODA 21 WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 3
3. WYCH. FIZ. --- ZAJ. TECH. 5B HISTORIA 10
4. WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 38 MATEMATYKA 29
5. HISTORIA 10 J. POLSKI 38 J. ANG.
ZAJ. KOMP.
31
12
6. J. ANG. 17 J. ANG.
ZAJ. KOMP.
31
12
RELIGIA 37
7. RELIGIA 37 ----------- --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C

Ś
R
O
D
A

1. J. POLSKI 38 MATEMATYKA 23 HISTORIA 10
2. ZAJ. TECH. 5B RELIGIA 37 WYCH. FIZ. ---
3. MATEMATYKA 23 J. ANG.
ZAJ. KOMP.
36
12
WYCH. FIZ. ---
4. MUZYKA 3F WYCH. FIZ. --- RELIGIA 37
5. WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. dz. --- PRZYRODA 21
6. WYCH. FIZ. --- ----------- --- J. POLSKI 3
7. GODZ. WYCH. 17 ----------- --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C

C
Z
W
A
R
T
E
K

1. J. ANG. 17 J. POLSKI 38 MATEMATYKA 29
2. HISTORIA 10 MATEMATYKA 23 MUZYKA 3F
3. MATEMATYKA 23 HISTORIA 10 PRZYRODA 21
4. J. POLSKI 38 J. ANG. 31/36 WYCH. FIZ. ---
5. PRZYRODA 21 WYCH. FIZ. --- J. ANG. 31/36
6. WYCH. FIZ. --- PRZYRODA 21B PLASTYKA 7B
7. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C

P
I
Ą
T
E
K

1. MATEMATYKA 23 PLASTYKA 7B J. ANG. 31/36
2. PLASTYKA 7B J. ANG. 31/36 MATEMATYKA 29
3. J. POLSKI 15 RELIGIA 37 J. POLSKI 3
4. J. POLSKI 15 PRZYRODA 21B WYCH. FIZ. ---
5. WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 38 GODZ. WYCH. 3
6. WYCH. FIZ. --- GODZ. WYCH. 38 ----------- ---
7. ZAJ. KOMP. 12 WYCH. FIZ. chł. --- ----------- ---

Do początku strony