Dzisiaj jest          


PLAN LEKCJI
rok szkolny 2016/2017

aktualny od 02 września 2016 r.

KLASY V


V A
V B
V C

P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K

1. ----------- --- J. POLSKI 15 ----------- ---
2. ----------- --- J. POLSKI 15 PRZYRODA 21
3. J. ANG.
ZAJ. KOMP.
31
12
J. ANG. 17 HISTORIA 10
4. MATEMATYKA 23 PRZYRODA 21B ZAJ. KOMP. 12
5. HISTORIA 10 MATEMATYKA 23 J. POLSKI 15
6. GODZ. WYCH. 21 RELIGIA 37 MATEMATYKA 29
7. RELIGIA 37 ----------- --- WYCH. FIZ. ---
8. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---
9. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---


V A
V B
V C

W
T
O
R
E
K

1. J. ANG.
ZAJ. KOMP.
36
12
J. POLSKI 15 MATEMATYKA 29
2. MATEMATYKA 23 GODZ. WYCH. 15 WYCH. FIZ. ---
3. J. POLSKI 3 MATEMATYKA 23 PRZYRODA 21
4. PRZYRODA 21 WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 15
5. ZAJ. TECH. 5B WYCH. FIZ. --- RELIGIA 37
6. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---
7. WYCH. FIZ. --- ----------- --- -----------


V A
V B
V C

Ś
R
O
D
A

1. J. POLSKI 3 WYCH. FIZ. --- RELIGIA 37
2. MUZYKA 3F MATEMATYKA 23 HISTORIA 10
3. WYCH. FIZ. --- HISTORIA 10 MUZYKA 3F
4. WYCH. FIZ. --- PRZYRODA 21B J. ANG. 17
5. MATEMATYKA 23 PLASTYKA 7B WYCH. FIZ. ---
6. J. ANG 31/36 ----------- --- WYCH. FIZ. ---


V A
V B
V C

C
Z
W
A
R
T
E
K

1. WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 23 J. ANG. 5
2. WYCH. FIZ. --- J. ANG. 17 MATEMATYKA 29
3. J. ANG. 31/36 WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 15
4. MATEMATYKA 23 MUZYKA 3F J. POLSKI 15
5. J. POLSKI 3 J. POLSKI 15 PLASTYKA 7B
6. PRZYRODA 21 ----------- --- ----------- ---
7. PLASTYKA 7B ----------- --- ----------- ---


V A
V B
V C

P
I
Ą
T
E
K

1. ----------- --- ZAJ. TECH 5B MATEMATYKA 29
2. ----------- --- PRZYRODA 21B ZAJ. TECH. 5B
3. ----------- --- J. POLSKI 10 PRZYRODA 21
4. PRZYRODA 21 RELIGIA 37 J. POLSKI 3
5. RELIGIA 37 ZAJ. KOMP. 12 J. ANG. 17
6. J. POLSKI 3 J. ANG. 17 ----------- ---
7. J. POLSKI 3 ----------- --- ----------- ---
8. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---
9. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---

Do początku strony