Dzisiaj jest          


PLAN LEKCJI
rok szkolny 2016/2017

aktualny od 2 września 2016 r.

KLASY IV


IV A
IV B
IV C
IV D

P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K

1. RELIGIA 37 ----------- --- J. POLSKI 38 MATEMATYKA 23
2. HISTORIA 10 ----------- -- J. POLSKI 38 WYCH. FIZ. ---
3. ZAJ. TECH. 5B ----------- --- PRZYRODA 21 J. POLSKI 38
4. J. ANG. 31/36 J. POLSKI 15 HISTORIA 10 J. ANG. 17
5. MATEMATYKA 29 J. ANG. 31/36 WYCH. FIZ. --- PRZYRODA 21
6. WYCH. FIZ. --- HISTORIA 10 J. ANG. 5/17 ----------- ---
7. WYCH. FIZ. --- GODZ. WYCH. 36 ----------- --- ----------- ---
8. ----------- --- WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C
IV D

W
T
O
R
E
K

1. PRZYRODA 21 PLASTYKA 7B ----------- --- J. ANG. 17
2. PLASTYKA 7B J. ANG.
ZAJ. KOMP.
36
12
ZAJ. TECH. 5B HISTORIA 10
3. J. ANG.
ZAJ. KOMP.
36
12
MATEMATYKA 29 J. POLSKI 38 WYCH. FIZ. ---
4. WYCH. FIZ. --- J. ANG.
ZAJ. KOMP.
31
12
PLASTYKA 7B WYCH. FIZ. ---
5. WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 15 GODZ. WYCH. 29 MATEMATYKA 23
6. J. POLSKI 15 WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 29 J. POLSKI 38
7. MUZYKA 3F ----------- --- WYCH. FIZ. --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C
IV D

Ś
R
O
D
A

1. PRZYRODA 21 J. POLSKI 15 ZAJ. KOMP. I gr. 12 MUZYKA 3F
2. J. POLSKI 15 WYCH. FIZ. --- PRZYRODA 21 ZAJ. KOMP. 12
3. GODZ. WYCH. 31 WYCH. FIZ. --- J. ANG. 5/17 ZAJ. TECH. 5B
4. MATEMATYKA 29 PRZYRODA 21 WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 23
5. J. ANG. 31/36 MATEMATYKA 29 WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 38
6. WYCH. FIZ. --- ----------- --- MATEMATYKA 29 J. POLSKI 38
7. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C
IV D

C
Z
W
A
R
T
E
K

1. J. POLSKI 15 PRZYRODA 21 MUZYKA 3F RELIGIA 37
2. J. POLSKI 15 ZAJ. TECH. 5B J. POLSKI 38 PRZYRODA 21
3. MATEMATYKA 29 MUZYKA 3F RELIGIA 37 J. ANG. 17
4. PRZYRODA 21 RELIGIA 37 MATEMATYKA 29 PLASTYKA 7B
5. RELIGIA 37 MATEMATYKA 29 ZAJ. KOMP. II gr. 12 GODZ. WYCH. 23
6. WYCH. FIZ. --- J. ANG. 31/36 ----------- --- ----------- ---
7. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C
IV D

P
I
Ą
T
E
K

1. WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 15 RELIGIA 37 PRZYRODA 21
2. WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 15 PRZYRODA 21 MATEMATYKA 23
3. J. ANG.
ZAJ. KOMP.
31
12
MATEMATYKA 29 J. POLSKI 38 RELIGIA 5
4. MATEMATYKA 29 RELIGIA 5 J. ANG. 17/31 J. POLSKI 38
5. J. POLSKI 15 PRZYRODA 21 MATEMATYKA 29 WYCH. FIZ. ---

Do początku strony