Dzisiaj jest 
        
PRZETARGI, OGŁOSZENIAGdynia, dnia 25. 06. 2012 r.

OGŁOSZENIE

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego znak: EZP/REM1/2011 przeprowadzanym w trybie zapytania o cenę na podstawie art. 69 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Do pobrania:

 

OGŁOSZENIE