Dzisiaj jest 
        
INFORMACJE DLA RODZICÓW

Dokumenty szkolneProcedura zwalniania ucznia
z zajęć wychowania fizycznego

 

         Treść procedury

 

         Do pobrania:

 

         Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

 

         Prośba o zwolnienie z obowiązku obecności na zajęć wychowania fizycznego

 

 

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI
ORAZ EGZEKWOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

 

 

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

 

 

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9

 

 
Do początku strony