Dzisiaj jest 
        
OPIEKA MEDYCZNA

BUDYNEK D

Profilaktyką medyczną, na terenie szkoły zajmuje się pielęgniarka środ. med. szkol. pani Bożena Święczkowska.

Pielęgniarka szkolna:

  • udziela pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,
  • przygotowuje dzieci do bilansów,
  • udziela porad indywidualnych,
  • szerzy oświatę zdrowotną,
  • przeprowadza szczepienia, przeglądy ortopedyczne, kontrole ostrości wzroku,
  • sprawuje nadzór nad stanem zdrowia ucznia.

 

Gabinet pielęgniarki szkolnej jest czynny w godz. 7.45 - 15.30 (budynek D II piętro)

 

O uzębienie uczniów dba lekarz dentysta pani Danuta Pokojnikow.

Gabinet stomatologiczny

jest czynny w godz. 8.00 - 14.00 (budynek D II piętro).