Dzisiaj jest 
        

KALENDARZ
ROKU SZKOLNEGO 2013/20141. Rozpoczęcie roku szkolnego  2 września 2013 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2013 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
3. Ferie zimowe: 20 stycznia - 02 lutego 2014 r.:
Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie
27 stycznia - 09 lutego 2014 r.:
Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie
03 lutego - 16 lutego 2014 r.:
Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie
17 lutego - 02 marca 2014 r.:
Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
5. Wiosenna przerwa świąteczna 17 kwietnia - 2a kwietnia 2014 r. r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
6. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

 1 kwietnia 2014 r.

ustalił dyrektor CKE
(podstawa prawna: § 33 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
7. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z j. obcego nowożytnego

23 kwietnia 2014 r.

24 kwietnia 2014 r.


25 kwietnia 2014 r.ustalił dyrektor CKE
(podstawa prawna: § 33 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
12. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 27 czerwca 2014 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
13. Ferie letnie 28 czerwca - 31 sierpnia 2014 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Źródło: strona WWW Ministerstwa Edukacji Narodowej

Do początku strony