Dzisiaj jest          

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Szkolny zestaw podręczników

rok szkolny 2011/2012

SZKOŁA PODSTAWOWA - KLASY IV - VI

klasy IV

klasy V

klasy VIRozpoczęla się rekrutacja do gimnazjum.

Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum

od 1 marca 2011 r. do 31 maja 2011 r.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji znajduje się na stronie WWW gimnazjum:

  strona WWW Gimnazjum nr 12

  do pobrania: ulotka o Gimnazjum nr 12

  do pobrania: kwestionariusz kandydata do gimnazjumZEBRANIA Z RODZICAMI


Szkoła Podstawowa - klasy IV - VI

31 marca 2011 r. (czwartek) godz. 17.00

  9 czerwca 2011 r. (czwartek) godz. 17.00


Gimnazjum - klasy I - III

30 marca 2011 r. (środa) godz. 18.00

  8 czerwca 2011 r. (środa) godz. 18.00

Dni wolne od zajęć dydaktycznych


2 maja 2011 r., 4 maja 2011 r., 13 maja 2011 r.

Sprawdzian po VI klasie szkoły podstawowej - 5 kwietnia 2011 r.

Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

  • część humanistyczna - 12 kwietnia 2011 r.
  • część matematyczno - przyrodnicza - 13 kwietnia 2011 r.
  • część z jezyka obcego nowożytnego - 14 kwietnia 2011 r.

Wiosenna przerwa świąteczna - 21 - 26 kwietnia 2011 r.

Konsultacje nauczycieli


NAUCZYCIELE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NAUCZYCIELE GIMNAZJUM

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Szkolny zestaw podręczników

rok szkolny 2010/2011

SZKOŁA PODSTAWOWA - KLASY IV - VI

klasy IV

klasy V

klasy VI


GIMNAZJUM - KLASY I - III

klasy I - III

PROCEDURA USPRAWIEDLIWIANIA NIEOBECNOŚCI
   ORAZ EGZEKWOWANIA OBOWIĄZKU SZKOLNEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA


STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 9

 
Do początku strony