Dzisiaj jest          

PLAN LEKCJI
rok szkolny 2010/2011

KLASY VI


VI A
VI B
VI C
VI D
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K
1. ----------- --- HISTORIA 10 WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 15
2. J. POLSKI 38 WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. --- HISTORIA 10
3. MATEMATYKA 23 WYCH. FIZ. --- J. ANG. 38 MATEMATYKA 29
4. GODZ. WYCH. 38 J. POLSKI 15 RELIGIA 37 WYCH. FIZ. ---
5. PRZYRODA 21 J. POLSKI 15 J. POLSKI 3 WYCH. FIZ. 36
6. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---
7. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C
VI D
W
T
O
R
E
K
1. MATEMATYKA 23 GODZ. WYCH. 10 MATEMATYKA 3 J. POLSKI 15
2. J. POLSKI 38 MATEMATYKA 23 HISTORIA 10 J. POLSKI 15
3. WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 15 J. POLSKI 3 PLASTYKA 7B
4. WYCH. FIZ. --- J. ANG. 5/31 J. ANG. 29 PRZYRODA 36
5. J. ANG. 10 PRZYRODA 36 GODZ. WYCH. 15 RELIGIA 37
6. RELIGIA 37 ----------- --- ----------- --- J. ANG. 29/31


VI A
VI B
VI C
VI D
Ś
R
O
D
A
1. WYCH. FIZ. chł. --- HISTORIA 10 J. POLSKI 3 WYCH. FIZ. ---
2. WYCH. FIZ. chł. --- PRZYRODA 36 J. POLSKI 3 WYCH. FIZ. ---
3. MATEMATYKA 23 J. POLSKI 15 HISTORIA 10 J. ANG. 29/31
4. J. POLSKI 38 J. ANGIELSKI 31/36 WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 29
5. HISTORIA 10 WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 23 J. POLSKI 15
6. J. ANG. 31 MATEMATYKA 23 PZYRODA 21 ----------- ---
7. PRZYRODA 21 ----------- --- ----------- --- ----------- ---
8. WYCH. FIZ. dz. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---
9. WYCH. FIZ. dz. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C
VI D
C
Z
W
A
R
T
E
K
1. WYCH. FIZ. chł. --- PRZYRODA 36 J. POLSKI 3 J. POLSKI 15
2. WYCH. FIZ. chł. --- J. POLSKI 15 PRZYRODA 21 RELIGIA 37
3. MATEMATYKA 23 MATEMATYKA 38 WYCH. FIZ. --- MATEMATYKA 29
4. HISTORIA 10 WYCH. FIZ. --- RELIGIA 37 PRZYRODA 36
5. PRZYRODA 21 RELIGIA 3 MATEMATYKA 23 HISTORIA 10
6. J. POLSKI 38 ----------- --- ----------- --- ----------- ---
7. J. POLSKI 38 ----------- --- ----------- --- ----------- ---
8. WYCH. FIZ. dz. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---
9. WYCH. FIZ. dz. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C
VI D
P
I
Ą
T
E
K
1. ----------- --- J. POLSKI 38 J. ANG. 31 J. POLSKI 15
2. ----------- --- J. POLSKI 38 J. POLSKI 3 J. POLSKI 15
3. ----------- --- J. ANG. 31/37 J. POLSKI 3 MATEMATYKA 29
4. J. POLSKI 38 RELIGIA 37 MATEMATYKA 23 J. ANG. 5/10
5. J. POLSKI 38 MATEMATYKA 17 PRZYRODA 21 PRZYRODA 36
6. J. ANG. 31 ----------- --- ----------- --- ----------- ---
7. RELIGIA 37 ----------- --- ----------- --- ----------- ---
8. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---
9. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---

Do początku strony