Dzisiaj jest 
        
TERAPIA PEDAGOGICZNA

W klasach I - VI naszej szkoły odbywają się zajęcia terapii pedagogicznej.
Mają one na celu pomóc dzieciom z różnorodnymi trudnościami w nauce szkolnej (głównie dysleksja, dysgrafia, dysortografia).

W klasach I - II zajęcia prowadzi pani Alicja Drozd, w klasach III - VI pani Bożena Łoska.

KLASY III
sala 17 A


III A wtorek 1, 2 lekcja
III B poniedziałek 2, 3 lekcja
III C poniedziałek 2, 3 lekcja
III D wtorek 1, 2 lekcja


KLASY IV
sala 17 A


IV A środa 8 lekcja
IV B środa 6 lekcja
IV C środa 6 lekcja
IV D środa 7 lekcja


KLASY V
sala 17 A


V A piątek 7, 8 lekcja
V B poniedziałek 7 lekcja
V C poniedziałek 1 lekcja
IV D środa 7 lekcja


KLASY VI
sala 17 A


VI A poniedziałek 8, 9 lekcja
VI B poniedziałek 6 lekcja
VI C czwartek 6 lekcja
VI D piątek 6 lekcja