Dzisiaj jest 
        
PRZETARGI, OGŁOSZENIAOgłoszenie nr 617760-N-2018 z dnia 2018-09-17 r.

 

 

Do pobrania:

 

PROTOKÓŁ OTWARCIA OFERT


 

OGŁOSZENIE


 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2


 

ZAPYTANIE 3 dotyczące przebudowy boiska na terenie SP nr 31 w Gdyni


 

ZAPYTANIE dotyczące przebudowy boiska na terenie SP nr 31 w Gdyni 2


 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


 

ZAPYTANIE dotyczące przebudowy boiska na terenie SP nr 31 w Gdyni


 

SIWZ


 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - POPRAWIONY


 

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty


 

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu


 

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie braku podstaw do wykluczenia


 

Załącznik nr 4 do SWIZ - UMOWA


 

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót budowlanych


 

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia


 

Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie Wykonawcy odnośnie grupy kapitałowej


 

Załącznik nr 8 do SIWZ - Oświadczenie zobowiązanie podmiotu


 

Załącznik nr 9 - PB Chylońska- trawa syntetyczna


 

Załącznik nr 10 - Chylońska rys.1 inwentaryzacja


 

Załącznik nr 11 - Chylońska rys.2 rozbiórka


 

Załącznik nr 12 - Chylońska rys.3 zagospodarowanie


 

Załącznik nr 13 - Chylońska rys.4 rzut


 

Załącznik nr 14 - Chylońska rys.5 przekrój


 

Załącznik nr 15 - Chylońska rys.6 bramki


 

Załacznik nr 16 - Chylońska rys.7 kostka


 

Załącznik nr 17 - Chylońska rys.8 ogrodzenie 3 m


 

Załącznik nr 18 - Chylońska rys.9 ogrodzenie 6 m


 

Załącznik nr 19 - Chylońska rys.10 ogrodzenie fundament


 

Załacznik nr 20 - Chylońska rys.11 tablica


 

Załącznik nr 21 - Chylońska rys.12 detale


 

Załącznik nr 22 - Chylońska SP 31 przedmiar wers.2 podział A


 

Załącznik nr 23 - Załącznik nr ST Chylońska