Dzisiaj jest 
        

KALENDARZ
ROKU SZKOLNEGO 2014/20151. Rozpoczęcie roku szkolnego  1 września 2014 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
2. Zimowa przerwa świąteczna 22 - 31 grudnia 2014 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
3. Ferie zimowe: 19 lutego - 01 lutego 2015 r.:
Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie
26 stycznia - 08 lutego 2015 r.:
Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie
02 lutego - 15 lutego 2015 r.:
Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie
16 lutego - 01 marca 2015 r.:
Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
5. Wiosenna przerwa świąteczna 02 kwietnia - 07 kwietnia 2015  r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
6. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

 1 kwietnia 2015 r.

ustalił dyrektor CKE
(podstawa prawna: § 33 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
7. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza

- część z j. obcego nowożytnego

21 kwietnia 2015 r.

22 kwietnia 2015 r.


23 kwietnia 2015 r.ustalił dyrektor CKE
(podstawa prawna: § 33 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
12. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26 czerwca 2015 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
13. Ferie letnie 27 czerwca - 31 sierpnia 2015 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Źródło: strona WWW Ministerstwa Edukacji Narodowej

Do początku strony