Dzisiaj jest: Imieniny:

WYDARZENIA  
ROK SZKOLNY 2014 / 2015

...............................................................................................................................................................................

WAKACJE!!!


galeria
...............................................................................................................................................................................

Nasze szkolne wycieczki

 
   
 
galeria
...............................................................................................................................................................................

Or�owo - magiczny zak�tek Gdyni

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

Polskie latarnie morskie


galeria
...............................................................................................................................................................................

Przedstawienie szkolnego ko�a teatralnego
"Czarna dziura"

 
galeria
..............................................................................................................................................................................

Kurs pierwszej pomocy


galeria
..............................................................................................................................................................................

Morze daje nadziej� - Rok Franciszki Cegielskiej

 
galeria
..............................................................................................................................................................................

W O�rodku Szkolenia Nurków i P�etwonurków
Wojska Polskiego


galeria
..............................................................................................................................................................................

Dzie� Dziecka

 
 
 
 

galeria
...............................................................................................................................................................................

Dzie� Mamy i Taty

   

galeria
...............................................................................................................................................................................

Ba�tycki Festiwal Nauki


galeria
...............................................................................................................................................................................

Zdrowo si� od�ywiamy


galeria
...............................................................................................................................................................................

Kó�ko Turystyczne - kwiecie�


galeria
...............................................................................................................................................................................

Swarzewo


galeria
...............................................................................................................................................................................

Trzeciote�cik


galeria
...............................................................................................................................................................................

Eksperymentuj, do�wiadczaj, ucz si� cz.4

   
galeria
...............................................................................................................................................................................

Musztra wojskowa na zaj�ciach wf

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

Akwarium Gdy�skie

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

Przez dziurk� od klucza - z �ycia 0b


galeria
...............................................................................................................................................................................

Bajkowe przedstawienie szkolnego ko�a teatralnego
"Nie ma tego z�ego"


galeria
...............................................................................................................................................................................

Kó�ko Turystyczne - kwiecie�
III Rajd Borchardtowski

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

Pierwsza pomoc

     
galeria
...............................................................................................................................................................................

Nied�ugo Wielkanoc

Zdrowych, pogodnych �wi�t Wielkanocnych,
pe�nych wiary, nadziei i mi�o�ci.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotka� w gronie rodziny
i w�ród przyjació�
oraz weso�ego Alleluja.


galeria
...............................................................................................................................................................................

Przedstawienie kó�ka j. angielskiego "Super Simple Songs"
"Clever Easter animals"


galeria
...............................................................................................................................................................................

Powitanie Wiosny

 
 

galeria
...............................................................................................................................................................................

Kó�ko Turystyczne - marzec

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

Dzien Dziewczynek

   

galeria 1
galeria 2
...............................................................................................................................................................................

Szko�a na promie Stena Linegaleria
...............................................................................................................................................................................

Muzeum Miasta Gdyni

   
galeria
...............................................................................................................................................................................

Eksperymentuj, do�wiadczaj, ucz si� cz.3


galeria
...............................................................................................................................................................................

Pies i kot - najlepsi przyjaciele cz�owieka

   
galeria
...............................................................................................................................................................................

Kó�ko Turystyczne - luty

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

ST�D JESTEM, TU MOJA MA�A OJCZYZNA


galeria
...............................................................................................................................................................................

Kurs Pierwszej Pomocy

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

Zimowe pejza�e


galeria
...............................................................................................................................................................................

Ferie zimowe w naszej szkole


galeria
...............................................................................................................................................................................

Ferie tu� tu�...


galeria
...............................................................................................................................................................................

EduFun - zaj�cia edukacyjne z ciek�ym azotem


galeria
...............................................................................................................................................................................

Bal Karnawa�owy

 
   
 
   
galeria
...............................................................................................................................................................................

Przygotowania do Balu Karnawa�owego

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

Przez dziurk� od klucza - kó�ko plastyczne Pani Anety

   
galeria
...............................................................................................................................................................................

Dzie� Babci i Dziadka

 
 
galeria 1
galeria 2
...............................................................................................................................................................................

Turniej wiedzy o Anaruku


galeria
...............................................................................................................................................................................

Edukacja Globalna

   
galeria
...............................................................................................................................................................................

Z wizyt� w Kasie Stefczyka SKOK

   
galeria
...............................................................................................................................................................................

Kó�ko Turystyczne - stycze�

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

Pasowanie na czytelnika


galeria
...............................................................................................................................................................................

�wi�teczne spotkania w klasach

        

galeria 1
galeria 2
galeria 3

galeria 5
galeria 6
galeria 7
...............................................................................................................................................................................

Jase�ka szkolnego ko�a teatralnego


wyst�p dla szko�y
wyst�p dla Rodziców
...............................................................................................................................................................................

Miko�ajkowy kiermasz s�odko�ci


galeria
...............................................................................................................................................................................

Anio�y


galeria
...............................................................................................................................................................................

�wi�teczne kó�ko plastyczne

  
galeria 1
galeria 2
...............................................................................................................................................................................

Warsztaty �wi�teczne z Rodzicami - grupy zerowe


galeria
...............................................................................................................................................................................

Miko�ajki

   
galeria
...............................................................................................................................................................................

Eksperymentuj, do�wiadczaj, ucz si� cz.2

       
galeria
...............................................................................................................................................................................

Kó�ko plastyczne Pani Agnieszki i Pani Moniki


galeria
...............................................................................................................................................................................

Experyment

             
galeria 
...............................................................................................................................................................................

Jestem wa�ny - dbam o siebie


galeria
...............................................................................................................................................................................

Co s�ychac na kó�ku plastycznym Pani Anety?

...............................................................................................................................................................................

Dni Otwarte Akademii Marynarki Wojennej

 
galeria
szczego�y
...............................................................................................................................................................................

Kó�ko Turystyczne - listopad

       
galeria
...............................................................................................................................................................................

Edu Fun

   
galeria
...............................................................................................................................................................................

Andrzejki


galeria
...............................................................................................................................................................................

Bajkowo

 
galeria
...............................................................................................................................................................................

Zaj�cia na Darze Pomorza


galeria
...............................................................................................................................................................................

Dzie� Pluszowego Misia


galeria
...............................................................................................................................................................................

Przedstawienie kó�ka j�zyka angielskiego Super Simple Songs - Chicken Licken


galeria
...............................................................................................................................................................................

Jeste�my Polk� i Polakiem

   

galeria
...............................................................................................................................................................................

Lekcja historii

   
galeria
...............................................................................................................................................................................

11 LISTOPADA

   
   
galeria  
...............................................................................................................................................................................

Patriotyczne s�oneczniki


galeria
...............................................................................................................................................................................

"Jesienny Poci�g"

       
galeria
...............................................................................................................................................................................

"Kolorowa Jesie�"

       
galeria
pisz� o nas
...............................................................................................................................................................................

Sa�atka owocowa

      
galeria
...............................................................................................................................................................................

Eksperymentuj, do�wiadczaj, ucz si� cz.1

 
   
galeria
...............................................................................................................................................................................

Gda�sk i Westerplatte

       
galeria
...............................................................................................................................................................................

Kó�ko Turystyczne - pa�dziernik

         
galeria
..............................................................................................................................................................................

Gdynia na Fali

   
galeria
..............................................................................................................................................................................

Muzykowanie w SP 31


galeria
..............................................................................................................................................................................

Jak dbamy o zdrowie w naszej szkole - ci�g dalszy


Wybieram owoce i warzywa


galeria

Wybieram zdrowie i produkty mleczne


galeria
..............................................................................................................................................................................

06.10.2014 - Pasowanie klas pierwszych na Ucznia

      
      
       
galeria
..............................................................................................................................................................................

Gdynia InfoBox


galeria


galeria

..............................................................................................................................................................................

30.09.2014 - Dzie� Ch�opaka


Z
ajezdnia autobusowa cz1


galeria


Z
ajezdnia autobusowa cz2


galeria


Marszewo cz1


galeria


Marszewo cz2galeria


Park Kilo�ski


galeria

Kino i szko�a

..............................................................................................................................................................................

Nadesz�a jesie�

        
galeria
..............................................................................................................................................................................

Jak dbamy o zdrowie w naszej szkole


Owocowy tydzie�galeria


Kolorowy tydzie�galeria


Owocowe koszyczki


galeria

Zdrowe �niadanie

..............................................................................................................................................................................

Wycieczka do W�adys�awowa


galeria

galeria
...............................................................................................................................................................................

Wycieczka do Bytoni

   
galeria
...............................................................................................................................................................................

Aktywne zaj�cia wychowania fizycznego


galeria
...............................................................................................................................................................................

Pierwsze zaj�cia kó�ka plastycznego


galeria
...............................................................................................................................................................................

Na Darze M�odzie�y

   
galeria
...............................................................................................................................................................................

Kó�ko Turystyczne - wrzesie�


galeria
...............................................................................................................................................................................

1.09.2014 - Pierwszy Dzwonek

Wakacje min�y, ulecia�y jak chmurki na niebie.
Dzieci plecaki wzi�y i biegn� szko�o do ciebie
Z pytaniami:
-Czy t�skni�a� za nami?
-Czy brak ci by�o gwaru, ha�asu?
-Czy na odpoczynek mia�a� du�o czasu ?
I tak dzieci pyta�y, i tak szkole marudzi�y,
�e szko�a odpowiada� nie mia�a ju� si�y.
Szko�a cichutko drzwi uchyli�a i dzieci do siebie zaprosi�a.


Rozpocz�� si� nowy rok nauki w naszej szkole.
Witamy wszystkie Dzieci wraz z Rodzicami.
Szczególnie serdecznie pozdrawiamy najm�odszych uczniów, którzy pierwszy raz zasi�d� w szkolnej �awce.