Dzisiaj jest 
        
REKRUTACJA DO GIMNAZJUM

Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum
od 1 marca 2012 r. do 31 maja 2012 r.

Uczniowie, starający się o przyjęcie do gimnazjum, zobowiązani są do wypełnienia ankiety informacyjnej o uczniu oraz do dostarczenia:
- kopii aktu urodzenia,
- 1 zdjęcia do legitymacji,
- wykazu ocen z pierwszego półrocza,
- świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
- zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej organizowanego przez OKE.

Uczniowie mogą kontynuować naukę w następujących klasach:
- z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego,
- z rozszerzonym programem nauczania informatyki (klasa oparta o program autorski),
- sportowej (piłka nożna - chłopcy, piłka ręczna - dziewczęta, rugby - chłopcy),
- o profilu ogólnym.

Kryteria przyjęcia do klasy sportowej:
- bardzo dobry stan zdrowia - aktualne badania lekarskie,
- pozytywne zaliczenie testu sprawności ogólnej,
- pozytywne zaliczenie testu umiejętności technicznych,
- nienaganne zachowanie.

Kontakt z trenerami:
- rugby – p. Paweł Dąbrowski, p. Maciej Stachura
- piłka nożna – p. Adam Szustek
- piłka ręczna – p. Anna Knitter

Termin testu sprawności ogólnej i umiejętności technicznych ustalają trenerzy odpowiednich dyscyplin.

Kryteria przyjęcia do klasy z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego:
1) uzyskanie na świadectwie klasy VI minimum oceny bardzo dobrej z j.angielskiego,
2) uzyskanie na świadectwie klasy VI minimum oceny dobrej z j.polskiego,
3) liczba punktów za test, który obejmuje zakres materiału ze szkoły podstawowej.

Test predyspozycji z języka angielskiego odbędzie się w 16 maja 2012 r. o godz. 15 (dla uczniów ubiegajacych się o przyjęcie do klasy z rozszerzonym programem języka angielskiego).


Kryteria przyjęcia do klasy informatycznej:
- uzyskanie na świadectwie klasy VI minimum oceny dobrej z informatyki,
- uzyskanie na świadectwie klasy VI minimum oceny dobrej z matematyki.
.

W pierwszej kolejności do klasy sportowej, klasy z rozszerzonym programem nauczania oraz do klasy informatycznej przyjmowane są osoby spełniające powyższe kryteria. W pozostałych przypadkach decyzję o przyjęciu do gimnazjum podejmuje Dyrektor Szkoły.


Do pobrania: kwestionariusz kandydata do gimnazjum

 

Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty dotyczące rekrutacji
na rok szkolny 2012/2013