Dzisiaj jest 
        

KALENDARZ
ROKU SZKOLNEGO 2011/20121. Rozpoczęcie roku szkolnego  1 września 2011 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2011 r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
3. Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji zimowej:
- język polski
- drugi przedmiot


 9 stycznia 2012 r.,
10 stycznia 2012 r.


(podstawa prawna: § 8 ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83,
poz. 562, z późn. zm.)
4. Ferie zimowe: 16 lutego - 29 stycznia 2012 r.:
Dolnośląskie, Mazowieckie, Opolskie, Zachodniopomorskie
23 stycznia - 05 lutego 2012 r.:
Podlaskie, Warmińsko-Mazurskie
30 stycznia - 12 lutego 2012 r.:
Lubelskie, Łódzkie, Podkarpackie, Pomorskie, Śląskie
13 lutego - 26 lutego 2012 r.:
Kujawsko-Pomorskie, Lubuskie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
5. Wiosenna przerwa świąteczna 5 - 10 kwietnia 2012 r. r.

(podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
6. Sprawdzian przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:
a) w szkołach dla dorosłych,
w których nauka kończy się
w semestrze jesiennym
b) dodatkowy termin sprawdzianu
w szkołach wymienionych w lit. a
c) w pozostałych szkołach podstawowych
d) dodatkowy termin sprawdzianu
w szkołach wymienionych w lit. c
10 stycznia 2012 r.

 3 kwietnia 2012 r.

 3 kwietnia 2012 r.

 5 czerwca 2012 r.


ustalił dyrektor CKE
(podstawa prawna: § 33 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
7. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
a) w gimnazjach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z j. obcego nowożytnego
b) dodatkowy termin w gimnazjach wymienionych w lit. a:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z j. obcego nowożytnego
c) w pozostałych gimnazjach:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z j. obcego nowożytnego
d) dodatkowe terminy w gimnazjach wymienionych w lit. c:
- część humanistyczna
- część matematyczno-przyrodnicza
- część z j. obcego nowozytnego

10 stycznia 2012 r.
11 stycznia 2012 r.
12 stycznia 2012 r.


24 kwietnia 2012 r.
25 kwietnia 2012 r.
26 kwietnia 2012 r.

24 kwietnia 2012 r.
25 kwietnia 2012 r.
26 kwietnia 2012 r.


 4 czerwca 2012 r.
 5 czerwca 2012 r.
 6 czerwca 2012 r.


ustalił dyrektor CKE
(podstawa prawna: § 33 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
8. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionychw pkt 9):   5 stycznia 2012 r. (sesja zimowa)
27 kwietnia 2011 r. (sesja wiosenna)

(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46,
poz. 432, z późn. zm.)
9. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych, szkół
policealnych
13 stycznia 2012 r.
lub
15 czerwca 2012 r.


(podstawa prawna: § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
10. Pisemne egzaminy dojrzałości w sesji wiosennej
- język polski
- drugi przedmiot
- język ojczysty - w szkołach lub   oddziałach z ojczystym językiem   nauczania mniejszości  narodowej


 8 maja 2012 r.
 9 maja 2012 r.
10 maja 2012 r.

 
(podstawa prawna: § 33 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
11. Egzamin maturalny:
- część ustna
- część pisemna

4 - 25 maja 2012 r.
4 - 25 maja 2012 r.

ustalił dyrektor CKE
(podstawa prawna: § 57 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199, poz.2046, z późn. zm.)
12. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 29 czerwca 2012 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
13. Ferie letnie 30 czerwca - 31 sierpnia 2012 r.

(podstawa prawna: § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego - Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

Źródło: strona WWW Ministerstwa Edukacji Narodowej

Do początku strony