ŚWIETLICA SZKOLNA
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 31 W GDYNI
Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 - 17.00
Organizacja dnia
Ramowy rozkład dnia w naszej świetlicy:

  6.30 -  9.00 Zajęcia integracyjne w sali. Przygotowanie do wyjścia na lekcje.
  9.00 - 11.00 Zajęcia zorganizowane w sali (rozwijanie mowy i myślenia, zajęcia plastyczno-techniczne, gry i zabawy dydaktyczne, umuzykalnianie, gry i zabawy ruchowe).
11.00 - 13.00 Przygotowanie do obiadu. Obiad. Odpoczynek bierny.
13.00 - 15.00 1. Zabawy ruchowe na boisku szkolnym, placu zabaw.
    Spacer rekreacyjny.
2. Zajęcia zorganizowane w sali.
15.00 - 16.00 Odrabianie lekcji. Zabawy wyciszające.
16.00 - 17.00 Zajęcia dowolne. Czynności porządkowe.