Dzisiaj jest 
        
REKRUTACJA DO GIMNAZJUM

Składanie podań o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum
od 1 marca 2013 r. do 29 maja 2013 r.

Uczniowie, starający się o przyjęcie do gimnazjum, zobowiązani są do dostarczenia:
- wypełnionej ankiety informacyjnej o uczniu,
- kopii aktu urodzenia,
- 1 zdjęcia do legitymacji,
- wykazu ocen z pierwszego półrocza,
- świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
- zaświadczenia o wynikach sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej organizowanego przez OKE.


Kryteria przyjęcia do klasy sportowej:
- bardzo dobry stan zdrowia - aktualne badania lekarskie,
- pozytywne zaliczenie testu sprawności ogólnej,
- pozytywne zaliczenie testu umiejętności technicznych,
- nienaganne zachowanie.

Kontakt z trenerami:
- rugby – p. Paweł Dąbrowski, p. Maciej Stachura
- piłka nożna – p. Adam Szustek
- piłka ręczna – p. Anna Knitter

Termin testu sprawności ogólnej i umiejętności technicznych ustalają trenerzy odpowiednich dyscyplin.

Kryteria przyjęcia do klasy z rozszerzonym programem nauczania języka angielskiego:
1) uzyskanie na świadectwie klasy VI minimum oceny dobrej z j.angielskiego.


Kryteria przyjęcia do klasy informatycznej:
- uzyskanie na świadectwie klasy VI minimum oceny bardzo dobrej z informatyki,
- uzyskanie na świadectwie klasy VI minimum oceny dobrej z matematyki.
.

Decyzję o przyjęciu do gimnazjum podejmuje Dyrektor Szkoły.


Do pobrania: kwestionariusz kandydata do gimnazjum

 

Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty dotyczące rekrutacji
na rok szkolny 2013/2014