Projekt unijny

Logo Funduszy Europejskich, Urzędu Marszałka woj. pomorskiego. Unii europejskiej

W ramach realizowanego przez Gminę Miasta Gdyni projektu pn "Małe skrzydła, wysokie loty - program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni" i "Rozwiń skrzydła - program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni" nasza Szkoła realizowała zajęcia dodatkowe dla uczniów, doskonalenie zawodowe dla nauczycieli. Dzięki środkom finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 również zakupiono dla szkoły m.in. wyposażenie pracowni przedmiotowych, sprzęt komputerowy. Projekt był realizowany w okresie 01. 09. 2016 r. - 31. 10. 2018 r.