"Szkoła Otwarta"


Program jest inicjatywą Gminy Miasta Gdyni i jest finansowany z budźetu Gminy Miasta Gdyni oraz z wpłat uczestników programu. Celem programu jest stworzenie mieszkańcom dzielnic Gdyni szerokiej oferty aktywnego spędzania wolnego czasu przy wykorzystaniu bazy lokalowej placówek oświatowych.Zapisy na poszczególne zajęcia odbywają się bezpośrednio u trenerów/prowadzących.


Dane kontaktowe do koordynatora - hannajarska@wp.pl