Rada Rodziców


Skład Rady Rodziców SP31 na rok szkolny 2019/2020


Przewodnicząca – K. Wantke
Wiceprzewodnicząca – B. Konrad
Skarbnik – K. Protasiuk
Sekretarz – K. Kamińska
Członkowie Rady:
J. Krzyżkowiak
Ł. Stencel
J. Cała
B. Derda
T. Zarzycka
M. Zmysłowska
M. Kroplewska


Dyżur Rady Rodziców


w wyznaczone dni tj. wtorek w godz. 8.45 - 10:00 w pokoju nr 10 D:
12. 11. 2019 r.
11. 02. 2020 r.
10. 03. 2020
12. 05. 2020 r.
02. 06. 2020 r.
16. 06. 2020 r.


Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
jak zapewne wiecie, szkolna Rada Rodziców zarządza zgromadzonymi funduszami i wydaje je na potrzeby i przyjemności Naszych dzieci.

Tylko od zebranej kwoty składek zależy, czy uda się nam zrealizować wszystkie nasze pomysły i plany. W związku z powyższym PROSIMY o wpłaty.

Składka na Radę Rodziców za 1 ucznia za cały rok szkolny 50 zł, w przypadku rodzeństwa każde po 25zł/rok.

Wpłat na Radę Rodziców prosimy dokonywać na konto:
28 1320 1120 7500 0899 2000 0001 Bank Pocztowy S.A
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej 31 w Gdyni
Tytuł wpłaty indywidualnej: klasa, imię i nazwisko dziecka, wychowawca

Bardzo liczymy na wsparcie i zachęcamy do współpracy.

Terminarz dyżurów Rady Rodziców w pokoju 10a, planowany jest przed zebraniami klasowymi.Mikołajkowy kiermasz babeczek

Rada Rodziców SP 31 spieszy z informacją, że zebrała 1043.60 zł!!!!! 😍😍😍😍😍 Pieniążki przeznaczone będą na gry korytarzowe.

05. 11. 2019 r.

Kiermasz babeczek

22. 11. 2019 r.

Ogólnoszkolny Konkurs Składkowy

21. 10. 2019 r.


Dzięki wsparciu i pomocy finansowej Rady Rodziców możemy cały czas dokonalić naszą szkołę i uatrakcyjniać proces nauczania uczniów. Rada Rodziców corocznie wydaje fundusze na nagrody i dyplomy dla dzieci biorące udział w konkursach, pomoce dydaktyczne czy wydatki okolicznościowe.
W ciągu ostatnich kilku lat sfinansowała wiele ważnych zakupów, dzięki którym uczenie stało się przyjemniejsze nie tylko dla uczniów, ale również nauczycieli. Są to:

2009/2010
Sala komputerowa klas IV-VI

2010/2011
Tablica multimedialna

2011/2012
Sala komputerowa klas I-III

2012/2013
Urządzenie ksero

2013/2014
Modernizacja i zakup komputerów do biblioteki szkolnej

2014/2015
Montaż tablic i rzutników multimedialnych.

2015/2016
Zakup szafek szkolnych dla kl. IV - VI
Zakup komputerów i monitorów do sali informatycznej kl. IV - VI
Konserwacja oraz naprawa instalacji w salach komputerowych 12A (kl. IV-VI, gimnazjum) oraz sali 5B.

2016/2017
Oganizacja festynu z okazji Dnia Dziecka

2017/2018
Zakup kserokopiarki na rzecz szkoły

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK SZKOLNY 2018/2019


Do pobrania


PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019


Do pobrania


ZESTAWIENIE WPłAT NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017/2018


Do pobrania
SPRAWOZDANIE FINANSOWE RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 31 ZA ROK SZKOLNY 2017/2018
na dzień 18. 04. 2016 r.


Do pobrania