Dzisiaj jest          

PLAN LEKCJI
rok szkolny 2018/2019

aktualny od 25 lutego 2019 r.

KLASY VI


VI A
VI B
VI C
VI D

P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K

1. WYCH. FIZ. chł. --- HISTORIA 10A WYCH. FIZ. dz. --- WYCH. FIZ. dz. ---
2. WYCH. FIZ. chł. --- J. ANG.
   B.

   ZAJ. KOMP.
31A


 12A
WYCH. FIZ. dz. --- WYCH. FIZ. dz. ---
3. HISTORIA 10A J. POLSKI 37A J. POLSKI 3A ZAJ.    TECH. 5B
4. J. POLSKI 15A PRZYRODA 21B J. ANG.
   O.

   ZAJ. KOMP.
27A


 12A
MATEMAT. 23A
5. J. POLSKI 15A ZAJ.    TECH. 5B PRZYRODA 21A J. ANG. 17A
6. PRZYRODA 21A MATEMAT. 23A HISTORIA 10A RELIGIA 37A
7. MATEMAT. 23A RELIGIA 37A MATEMAT. 5A J. POL. 31B
8. WYCH. FIZ. dz. --- ----------- --- ----------- --- WYCH. FIZ. chł. ---
9. WYCH. FIZ. dz. --- ----------- --- ----------- --- WYCH. FIZ. chł. ---


VI A
VI B
VI C
VI D

W
T
O
R
E
K

1. ZAJ.    TECH. 5B J. POLSKI 15A RELIGIA 37A ----------- ---
2. J. POLSKI 15A HISTORIA 10A MATEMAT. 3A RELIGIA 37A
3. J. ANG.
   B.

   ZAJ. KOMP.
31A


    12A
GODZ.   WYCH. 36A J. ANG. 17A/27A MATEMAT. 23A
4. MATEMAT. 37A J. ANG. 31A/36A ZAJ.    TECH. 5B MUZYKA 7B
5. J. ANG.
   P.

   ZAJ. KOMP.
36A


    12A
PRZYRODA 21A PLASTYKA 9B J. POLSKI 31B
6. WYCH. FIZ. --- MATEMAT. 10A J. POLSKI 3A PRZYRODA 21A
7. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---
8. MUZYKA 7B ----------- --- ----------- --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C
VI D

Ś
R
O
D
A

1. ----------- --- J. ANG. 31A/36A HISTORIA 10A MATEMAT. 23A
2. J. POLSKI 15A MATEMAT. 21A MUZYKA 7B GODZ.    WYCH. 23A
3. PRZYRODA 21A J. POLSKI 31B J. POLSKI 3A HISTORIA 10A
4. GODZ.   WYCH. 31A J. POLSKI 31B J. POLSKI 3A J. ANG. 7B
5. MATEMAT. 29A PRZYRODA 21A J. ANG. 17A/27A J. POLSKI 31B
6. J. ANG. 31A/36A RELIGIA 37A PRZYRODA 21A ----------- ---
7. WYCH. FIZ. --- ----------- --- RELIGIA 37A ----------- ---
8. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C
VI C

C
Z
W
A
R
T
E
K

1. J. POLSKI 3A ----------- --- WYCH. FIZ. dz. --- WYCH. FIZ. ---
2. PLASTYKA 9B J. ANG.
   P.

   ZAJ. KOMP.
36A


    12A
WYCH. FIZ. dz. --- WYCH. FIZ. ---
3. WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 15A J. POLSKI 3A J. POLSKI 31B
4. WYCH. FIZ. --- MATEMAT. 9B PRZYRODA 21B MATEMAT. 23A
5. MATEMAT. 23A MUZYKA 7B MATEMAT. 5A PRZYRODA 21A
6. HISTORIA 10A WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. chł. --- ZAJ. KOMP. 12A
7. RELIGIA 10A WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. chł. --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C
VI d

P
I
Ą
T
E
K

1. J. ANG. 31A/36A WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. chł. --- HISTORIA 10A
2. PRZYRODA 21A WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. chł. --- J. ANG. 17A
3. J. POLSKI 23A PLASTYKA 9B J. ANG.
   R.

   ZAJ. KOMP.
36A


 12A
PRZYRODA 21A
4. WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 15A J. POLSKI 3A PLASTYKA 9B
5. WYCH. FIZ. --- MATEMAT. 21A MATEMATYKA 3A J. POLSKI 31B
6. MATEMAT. 10A ----------- --- GODZ.    WYCH. 12A J. POLSKI 31B
7. RELIGIA 10A ----------- --- ----------- --- ----------- ---

Do początku strony