Dzisiaj jest          

PLAN LEKCJI
rok szkolny 2018/2019

aktualny od 17 października 2018 r.

KLASY VI


VI A
VI B
VI C
VI D

P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K

1. WYCH. FIZ. chł. --- HISTORIA 10A WYCH. FIZ. dz. --- WYCH. FIZ. dz. ---
2. WYCH. FIZ. chł. --- J. ANG.
   B.

   ZAJ. KOMP.
31A


    12A
WYCH. FIZ. dz. --- WYCH. FIZ. dz. ---
3. HISTORIA 10A J. POLSKI 37A J. POLSKI 3A ZAJ.    TECH. 5B
4. J. POLSKI 9B PRZYRODA 21B J. ANG.
   O.

   ZAJ. KOMP.
27A


    12A
MATEMAT. 23A
5. J. POLSKI 9B ZAJ.    TECH. 5B PRZYRODA 21A


    12A
J. ANG. 17A
6. PRZYRODA 21A RELIGIA 37A HISTORIA 10A J. POLSKI 31B
7. GODZ.    WYCH. 31A ----------- --- MATEMAT. 5A RELIGIA 37A
8. WYCH. FIZ. dz. --- ----------- --- ----------- --- WYCH. FIZ. chł. ---
9. WYCH. FIZ. dz. --- ----------- --- ----------- --- -WYCH. FIZ. chł. ---


VI A
VI B
VI C
VI D

W
T
O
R
E
K

1. ZAJ.    TECH. 5B J. POLSKI 15A RELIGIA 37A ----------- ---
2. J. POLSKI 15A J. ANG. 31A/36A MATEMAT. 10A RELIGIA 37A
3. J. ANG.
   B.

   ZAJ. KOMP.
31A


    12A
GODZ.    WYCH. 36A J. ANG. 17A/27A MATEMAT. 23A
4. MATEMAT. 37A PRZYRODA 21A ZAJ.    TECH. 5B MUZYKA 7B
5. J. ANG.
   P.

   ZAJ. KOMP.
36A


    12A
HISTORIA 10A PLASTYKA 9B J. POLSKI 31B
6. WYCH. FIZ. --- MATEMAT. 10A J. POLSKI 3A PRZYRODA 21A
7. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C
VI D

Ś
R
O
D
A

1. ----------- --- J. ANG. 31A/36A MUZYKA 7B MATEMAT. 23A
2. J. ANG. 31A/36A J. POLSKI 15A J. POLSKI 3A GODZ.    WYCH. 23A
3. MUZYKA 7B J. POLSKI 15A J. POLSKI 3A PRZYRODA 21A
4. J. POLSKI 10A MATEMAT. 37A PRZYRODA 21A J. ANG. 7B
5. MATEMAT. 29A PRZYRODA 21A J. ANG. 17A/27A J. POLSKI 31B
6. PRZYRODA 21A RELIGIA 37A HISTORIA 10A ----------- ---
7. WYCH. FIZ. --- ----------- --- RELIGIA 37A ----------- ---
8. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C
VI C

C
Z
W
A
R
T
E
K

1. J. POLSKI 3A ----------- --- WYCH. FIZ. dz. --- WYCH. FIZ. ---
2. PLASTYKA 9B J. ANG.
   P.

   ZAJ. KOMP.
36A


    12A
WYCH. FIZ. dz. --- WYCH. FIZ. ---
3. WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 15A PRZYRODA 21A J. POLSKI 31B
4. WYCH. FIZ. --- MATEMAT. 9B J. POLSKI 3A MATEMAT. 23A
5. HISTORIA 10A MUZYKA 7B MATEMAT. 5A ZAJ. KOMP. 12A
6. MATEMAT. 15A WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. chł. --- HISTORIA 10A
7. RELIGIA 10A WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. chł. --- ----------- ---


VI A
VI B
VI C
VI d

P
I
Ą
T
E
K

1. J. ANG. 31A/36A WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. chł. --- HISTORIA 10A
2. PRZYRODA 21A WYCH. FIZ. --- WYCH. FIZ. chł. --- J. ANG. 17A
3. J. POLSKI 23A PLASTYKA 9B J. ANG.
   R.

   ZAJ. KOMP.
36A


    12A
PRZYRODA 21A
4. WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 15A J. POLSKI 3A PLASTYKA 9B
5. WYCH. FIZ. --- MATEMAT. 21A MATEMATYKA 3A J. POLSKI 31B
6. MATEMAT. 10A ----------- --- GODZ.    WYCH. 12A J. POLSKI 31B
7. RELIGIA 10A ----------- --- ----------- --- ----------- ---

Do początku strony