Dzisiaj jest          

PLAN LEKCJI
rok szkolny 2018/2019

aktualny od 25 lutego 2019 r.

KLASY IV


IV A
IV B
IV C
IV D

P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K

1. PRZYRODA 21B MATEMAT. 16B J. ANG.
   I gr.
17A TECHNIKA 5B
2. PLASTYKA 9B J. POLSKI 15A HISTORIA 10A MATEMAT. 18B
3. J. ANG. 5A/17A PLASTYKA 9B PRZYRODA 21B J. ANG.
   I gr.

     INF.
    II gr.
27A


 12A
4. TECHNIKA 5B PRZYRODA 21B MATEMAT. 16B J. POLSKI 29A
5. J. POLSKI 31B WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 3A WYCH. FIZ. ---
6. WYCH. FIZ. --- ----------- --- J. ANG.
   II gr
15A J. ANG.
   II gr.
27A
7. WYCH. FIZ. --- ----------- --- ----------- --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C
IV D

W
T
O
R
E
K

1. WYCH. FIZ. chł. --- RELIGIA 3A J. POLSKI 9B ----------- ---
2. WYCH. FIZ. chł. --- J. ANG. 17A/27A TECHNIKA 5B RELIGIA 7B
3. HISTORIA 10A J. POLSKI 15A MATEMAT. 16B J. POLSKI 29A
4. J. POLSKI 31B J. POLSKI 15A J. ANG.
   Ii I gr.

     INF.
    I gr.
17A


 12A
WYCH. FIZ. ---
5. MATEMAT. 16B TECHNIKA 5B RELIGIA 37A GODZ.    WYCH. 38A
6. PRZYRODA 21B MUZYKA 7B ----------- --- J. ANG.
   II gr.

     INF.
    I gr.
27A


 12A
7. MUZYKA 7B ----------- --- ----------- --- J. ANG.
   I gr.
27A
8. WYCH. FIZ.
dz.
--- ----------- --- ----------- --- ----------- ---
9. WYCH. FIZ.
dz.
--- ----------- --- ----------- --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C
IV D

Ś
R
O
D
A

1. ----------- --- RELIGIA 37A MUZYKA 7B ----------- ---
2. INF. 5B/12A PRZYRODA 21B MATEMAT. 16B RELIGIA 37A
3. J. ANG. 36A/38A MATEMAT. 16B GODZ.    WYCH. 17A MATEMAT. 18B
4. MATEMAT. 16B J. ANG.
   I gr.

     INF.
    II gr.
17A


 5B
WYCH. FIZ. --- PRZYRODA 21B
5. WYCH. FIZ.
--- J. POLSKI 3A J. POLSKI 10A PLASTYKA 9B
6. WYCH. FIZ. --- ----------- --- J. ANG.
   II gr.
3A J. ANG.
   I gr.
27A
7. GODZ.    WYCH. 31B ----------- --- ----------- --- ----------- ---


IV A
IV B
IV C
IV D

C
Z
W
A
R
T
E
K

1. WYCH. FIZ. --- MATEMAT. 16B J. ANG.
   II gr.
17A MATEMAT. 18B
2. WYCH. FIZ. --- J. ANG. 3A/31A J. ANG.
   I gr.

     INF.
    II gr.
17A/5B WYCH. FIZ. ---
3. MATEMAT. 16B WYCH. FIZ. --- PLASTYKA 9B WYCH. FIZ. ---
4. J. POLSKI 31B WYCH. FIZ. --- MATEMAT. 18B J. POLSKI 29A
5. J. POLSKI 31B GODZ. WYCH. 5B WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 29A
6. RELIGIA 37A ----------- --- WYCH. FIZ. --- J. ANG.
   II gr.
27A


IV A
IV B
IV C
IV D

P
I
Ą
T
E
K

1. WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 5A J. POLSKI 9B PRZYRODA 21B
2. WYCH. FIZ. --- J. ANG.
   II gr.

     INF.
    I gr.
27A


 5B
J. POLSKI 9B HISTORIA 10A
3. J.ANG. 17A/27A WYCH. FIZ. --- PRZYRODA 21B MATEMAT. 7B
4. J. POLSKI 31B HISTORIA 10A WYCH. FIZ. --- J. POLSKI 29A
5. MATEMAT. 18B MATEMAT. 16B RELIGIA 37A MUZYKA 7B
6. RELIGIA 37A ----------- --- ----------- --- ----------- ---

Do początku strony